คาสิโน สูตรโกง

One of the most common questions I get asked these days is: Which poker training program is better, The Upswing Poker Lab or the Daniel Negreanu Masterclass?

Both of these poker courses are among the very best poker training material available today in my opinion to get you quickly beating the low stakes and mid stakes poker games. By the way, Phil Ivey also has a Masterclass which I have actually already reviewed in the past as well, right here.However, since I get asked about the Daniel Negreanu Masterclass quite a bit more often, I will be focusing on that Masterclass in this article.

Now, I do want to mention right off the top though that neither of these poker courses are going to turn you into a high stakes poker pro over night.

That takes years and years of dedication.

But for somebody who is motivated to learn and improve their game at the low and mid stakes, The Upswing Poker Lab and The Daniel Negreanu Masterclass are both excellent choices in my opinion.

And they are both taught by some of the best professional poker players in the world. So let me break it all down for you in this article.

Upswing Poker Lab vs Daniel Negreanu Masterclass. Let’s find out which one is better for you!
Best Poker Training For Beginners – Daniel Negreanu Masterclass

Alright, so if you are a total beginner to poker, I am going to give the edge to the Daniel Negreanu Masterclass here.

The Daniel Negreanu Masterclass is aimed more at the beginner level poker player. There is not a lot of super advanced math and theory in this course, unlike The Upswing Poker Lab.

Instead, Daniel focuses on teaching you the basics such as:

What hands to play
How to use position
When to bet, raise and fold
How to read their poker hand
Basic (and a bit of advanced) poker math
Fundamental strategy for both cash games and tournaments
How to use table talk
How to pick up tells

Basically, Daniel Negreanu gives a poker beginner an excellent crash course on the basics that every beginner or struggling low limit player needs to know.Through dozens of video lessons, Daniel teaches you the fundamentals of winning poker strategy for both online poker and live poker in simple terms and language that anyone can understand.In fact, this is one of the key strengths of the Daniel Negreanu Masterclass in my opinion.

First off, you know that you are learning from one of the best poker players of all time. Daniel Negreanu has over $40 million dollars in career winnings in live poker tournaments alone.

But even more importantly, Daniel does an excellent job of explaining how to play a consistent winning poker strategy in the simplest terms possible for beginners.

Unlike many other poker training programs, which include tons of complicated jargon, advanced math and complicated theories, there is none of that in Daniel’s Masterclass.This is why it is perfect for poker beginners in particular.

In fact, for anyone who is struggling to beat the very lowest stakes cash games or tournaments online or live, I would recommend enrolling in the Daniel Negreanu Masterclass.

I actually made a complete walkthrough of the Daniel Negreanu Masterclass on YouTube to give you a better idea of what is inside this poker training program.

In this video you will learn more about how the video lessons from Daniel work, along with the course workbook (“homework”) that you get.

And also, you will learn how to contact Daniel directly through his “Office Hours” component of this course where he personally answers your questions.

This is something that also sets this course apart from many others. The personal touches like this.

You can enroll in the Daniel Negreanu Masterclass right here.

Best Poker Training For Novice and Advanced Players – The Upswing Poker Lab

Now, as much as I recommend the Daniel Negreanu Masterclass for complete beginners and those struggling to consistently turn a profit at the very lowest stakes, some people need something a bit more advanced than this.

Many poker players out there already have the basics down and maybe they have already had a bit of success either at the online poker tables or the live ones.

If this sounds like you, and you are looking for something that is quite a bit more advanced, then I would definitely give the edge here to The Upswing Poker Lab.
Hundreds of Upswing Poker Lab video lessons just like this are included, taught to you by today’s top pros, where they break down complex situations and provide you cutting edge poker strategies often with the aid of solvers and equity tools.

The Upswing Poker Lab has been my #1 most recommended poker training program for many years now because it is unequaled in the amount of high level poker theory and cutting edge strategy included.While The Upswing Poker Lab does have plenty of material for struggling beginners (tons actually), there is so much more for mid stakes and high stakes poker players who are looking to take their game to an elite world class level.This is something that you will generally not find in The Daniel Negreanu Masterclass.

The Upswing Poker Lab currently has over 250 hours of some of the highest level poker training available anywhere today taught to you by some of the best poker players in the world.

These are a few of the main instructors for The Upswing Poker Lab:

Doug Polk (3 time WSOP bracelet winner, One Drop winner for $3.7 million dollars)
Ryan Fee (world class mid and high stakes online and live pro)
Fried “mynameiskarl” Meulders (one of the best mid and high stakes Zoom players in the world)
Daniel “Danmerr” Merrilees (nosebleed stakes cash game legend)
Mo “MuckCallOK” Dietrich (online and live tournament crusher)
Matthew Janda (wrote the most famous book ever on GTO poker theory)

In fact, this in my opinion, has always been one of the key strengths of The Upswing Poker Lab.That is, unlike other poker training programs, they ONLY hire the very best poker players in the world to teach you.
In the “Play and Explains” section of the Upswing Poker Lab you can actually 

just watch these elite level pros play high stakes poker games as they explain all their decisions to you (every hand revealed!)

And there is also new material being added all the time, with tons of new videos every month.This is also what separates The Upswing Poker Lab from every other poker training program out there.The advanced poker strategies that you are learning are always the very latest and most effective for today’s games.There countless video lessons made by these coaches teaching you both basic cash game and tournament concepts as well as advanced theory and strategy such as:
GTO poker theory
Advanced solver analysis
How to use blockers
How to count card combinations
How to check raise bluff
How to play a loose and aggressive style
How to read ranges and crush good players

And tons more. It would actually take you months to properly go through every video lesson included in The Upswing Lab.There are also 400+ preflop hand charts for cash games, Zoom, tournaments and more which actually tell you exactly what hands to play in every situation imaginable.You can actually just download these charts on your phone and view them in the custom Upswing Poker app.Honestly though, there is so much basic and advanced material covered in The Upswing Poker Lab that it is difficult to even scratch the surface in this blog post.This is why I also made a comprehensive walkthrough video on YouTube for the Upswing Poker Lab so that you can see for yourself exactly what is included inside:

Bottom Line:If you are a serious poker player looking to take your game to an elite world class level, then there is no better advanced training available today than this. You can enroll in The Upswing Poker Lab right here.
Which is Better For Tournaments? Upswing Poker Lab vs Masterclass

How about for all you tournament players out there? Which one is better, The Upswing Poker Lab or The Daniel Negreanu Masterclass?In this comparison, it is honestly really close.Daniel Negreanu is one of the highest winning poker tournament players of all time with north of $40 million dollars worth of live tournament winnings alone, and countless WSOP bracelets to go along with it as well.In fact, if you have been around this game for awhile, you might remember Daniel Negreanu crushing the World Poker Tour as well on TV, along with many other prominent tournaments.Daniel Negreanu has quite literally been the face of poker for the last decade or two, and his incredibly consistent results have a lot to do with that.On the other hand, The Upswing Poker Lab has some of the best online poker tournament coaches in the world with millions of dollars of earnings in their own right.And Doug Polk himself is a multiple time WSOP bracelet winner and took down the One Drop a few years ago (beating all the world’s top pros) for $3.7 million dollars.So with all of that said, and despite Daniel’s impeccable tournament results, I am still going to have to give the edge for poker tournament players to The Upswing Poker Lab.And this is simply due to the amount of high level tournament strategy included.There is comprehensive advanced strategy advice and analysis for every stage of a poker tournament:
Early stages (80+ big blinds)
Middle stages (30 big blinds to 80 big blinds)
Bubble
Final Table (30 big blinds or less)

This includes a complete breakdown of how to play optimal tournament poker at each stage depending on your stack size, the ICM considerations, solver analysis and more.There are also complete Final Table analysis (hand by hand commentary) for some of the biggest online tournaments in history such as the $100k WCOOP main event.You get to see first hand what goes into winning the biggest online poker tournaments, with every hand revealed.What if you play live poker tournaments though like the World Series of Poker?In terms of live poker tournaments, you might be able to give a slight edge here to The Daniel Negreanu Masterclass because he is such a well known live poker champion.Daniel includes his expert advice for example on many subtle details of live poker tournaments such as picking up on physical tells, table talk, how to put people on tilt and so on.So if your goal is specifically to win the World Series of Poker, then I might give a slight edge here to The Daniel Negreanu Masterclass.But for an overall primer on how to take your poker tournament game to an elite world class level, I would have to give the edge to The Upswing Poker Lab.
Which is Better For Cash Games and Zoom? Upswing Poker Lab vs Masterclass

If you are a cash game player (and you are not a total beginner), then in this comparison, it isn’t very close in my opinion.The Upswing Poker Lab is a far better poker training program for cash game players, and this especially includes fast fold style games like Zoom, Snap, Zone, Fast Forward and so on.The Upswing Poker Lab includes some of the best cash game instructors in the world including:
Doug “WCGRider” Polk (#1 heads up NLHE nosebleed stakes player in the world online for many years)
Daniel “Damnerr” Merrilees (nosebleed stakes 6max cash game legend online)
Fried “mynameiskarl” Meulders (one of the best Zoom poker players in the world)

This 8 part “River Raising” series for example was released by Danmerr recently.He has millions of dollars in winnings in some of the highest stakes 6max cash games online. And you get to learn first hand the strategies that he uses to crush other world class pros.This lineup of coaches (especially for cash games) is simply unmatched by any poker training program available today.And since The Upswing Poker Lab is updated with new videos on a weekly basis, you are always getting the most advanced cash game theory and strategy.You will learn:
How to play a cash game short stack, mid stack and full stack
How to balance your ranges perfectly in cash games
How to apply basic and advanced GTO theory
Advanced solver analysis for preflop, flop, turn and river
How to play optimal poker in 3bet, 4bet and 5bet pots
Advanced deep stack poker strategy for cash games

And much more.All of these concepts by the way are taught to you in 10 minute to 30 minute video lessons. Sometimes there is also some additional study material included.However, as mentioned already, a decent chunk of the course material is also taught in the form of “Play and Explains.”This is where you can actually just look over the shoulder of one of these top cash game pros as they explain every single decision they make to you.This includes fast fold cash games like Zoom, Zone, Snap and Fast Forward poker.I think this hybrid style of learning is excellent for both beginner and novice level serious students of the game.Not to be outdone, the Daniel Negreanu Masterclass has plenty of basic (and some advanced) cash game strategy to help you quickly improve your game as well.Many people forget that Daniel Negreanu is actually a highly successful cash game player as well. And once again, his expertise in a live cash game environment specifically is just unparalleled.For example, his breakdown of live physical cash game tells and live hand reading is the best I have ever seen in a poker training course.Also, as a 20+ year poker pro, Daniel is able to break down the mental side of the game (surviving the ups and downs), from a level of experience that is simply unmatched by nearly all other pros.However, for an overall complete system for crushing today’s cash games both online and live, including the latest cutting edge strategies, I am going to have to give the edge here to The Upswing Poker Lab.

Upswing Poker Lab versus Masterclass – Which One Has Better Free Bonus Content?

Both the Upswing Poker Lab and the Daniel Negreanu Masterclass include plenty of free bonus content and coursework to help you absorb all the strategies and begin implementing them in your game right away.For example, the Daniel Negreanu Masterclass comes with a highly in-depth 120+ page course workbook, which helps you understand every single lesson that Daniel teaches you along with lots of additional insights.As mentioned, the Daniel Negreanu Masterclass also includes “Office Hours” where you can personally ask Daniel questions yourself.However, not to be outdone, The Upswing Poker Lab also includes over 400 preflop strategy charts which basically tell you what hands to play in every situation imaginable in a cash game, Zoom, tournament or a live game.

Enter the preflop situation in cash games, tournaments, Zoom or live games and the Upswing Poker Labpreflop charts tell you exactly what hands to play.

This is literally unheard of in any poker training program that I have ever seen before, because these charts give you almost a “cheat sheet” for what hands to play in all preflop situations.And, as mentioned also, you can just download these right to your smartphone using the custom Upswing poker app.Inside the Upswing Poker Lab you will also find tons of extra worksheets and bonus strategy guides to help you through the mountain of advanced poker content included in this poker course.Lastly, The Upswing Poker Lab includes perhaps the best private poker study group found anywhere online with it’s Facebook “Engage” poker group.In this private member’s only study group, you can personally ask the coaches your questions about poker situations that are giving you trouble as well as get advice on your poker hands.You can also benefit from a community of thousands of other serious poker players who are also students in the Upswing Poker Lab and very determined to improve their own game as well.So in the end, both The Upswing Poker Lab and The Daniel Negreanu Masterclass include plenty of bonus material and study guides to help you improve your game even faster.But when you include the 400+ preflop “cheat sheets” into the mix, I am going to have to give the edge once again here to The Upswing Poker Lab.
Upswing Poker Lab vs Masterclass Price Breakdown Comparison

Finally, let’s have a look at the price breakdown between The Upswing Poker Lab and the Daniel Negreanu Masterclass.Which poker training program offers the better bang for your buck?The Upswing Poker Lab is a monthly based subscription membership starting at $99 per month, although it is cheaper if you enroll for the semi-annual or annual plans.
The Daniel Negreanu Masterclass on the other hand is a one time payment of $90, or you can access the entire Masterclass library (which includes the Phil Ivey Masterclass, Gordon Ramsey, Steph Curry etc.) for $180.As for which one is a better bang for your buck, I am going to have to give the slight nod here to The Upswing Poker Lab even though it is a subscription based poker training with a slightly higher price.And this is simply because the amount of high level elite poker instruction in the Upswing Lab is frankly more than any other poker course ever created.And as mentioned, there are brand new cutting edge poker strategy lessons and live play videos being added every single week.This includes all the latest GTO poker theory and solver analysis, which is stuff that you will NOT find much of in The Daniel Negreanu Masterclass.However, Daniel’s Masterclass still offers a pretty solid value as well especially for the newer poker player who wants a complete package of video lessons from one of the game’s all-time great players, that will help them start winning immediately.The bottom line is that the price of enrollment for either of these poker courses is literally just a buy-in or two in any micro stakes poker game.But the poker knowledge that you will learn in either The Daniel Negreanu Masterclass or The Upswing Poker Lab is worth thousands of dollars at the very least for a serious poker player.
Final Thoughts

So what is the final verdict here? Should you enroll in The Upswing Poker Lab or The Daniel Negreanu Masterclass?Well, I think both of these poker training programs are among the very best ways to quickly improve your poker game these days.However, they do appeal to different skill-sets and levels of poker experience.The Daniel Negreanu Masterclass is the best poker training option for poker beginners.If you are quite literally brand new to poker or you are still struggling to turn a consistent profit in the very lowest stakes games online or live, then I would recommend starting with The Daniel Negreanu Masterclass.You are learning from arguably the best poker player of all-time and Daniel has a unique ability to explain highly complex poker theory and strategy in simple bite size pieces that any beginner can benefit from.The Upswing Poker Lab is a much better advanced poker training option for anyone who is not a complete beginner.However, if you are an experienced poker player, who has perhaps seen a little bit of success, and you are looking for something a bit more advanced, then there is no question that The Upswing Poker Lab wins here.The Upswing Poker Lab is the most comprehensive poker training program ever created with 250+ hours of video lessons from some of the best poker players in the world today.This is why it The Upswing Poker Lab has been my #1 rated poker training course for several years in a row now.
Simply put, if you are a serious poker player looking to take your game to a world class level, then there is no better answer than The Upswing Poker Lab.Anyways, I hope this breakdown and analysis between these two top poker training programs was helpful for you.Quite frankly, I don’t think you could go wrong with either of them. This is why they continue to be at the top of my list for serious poker players looking to quickly improve their game.Like I always say. This isn’t the “old days” anymore where a handful of poker pros greedily hang on to all the elite poker knowledge.It is readily available today, and taught to you by some of the best players in the world.And there is no faster way to skyrocket your poker earnings, than by investing in a world class training progam like The Upswing Lab or Daniel’s Masterclass.

Please note: The links in this article are affiliate links. This means that at no cost to you, I may earn a small commission if you choose to enroll in either of these poker training programs.

.

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777

โป๊กเกอร์ออนไลน์มีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทุกวันนี้มันยากกว่ามากสำหรับใครบางคนที่จะเข้าร่วมการกระทำโดยคาดหวังว่าจะได้รับผลกำไรบนกระดานเสมือนจริง คุณภาพของเกมแม้จะเดิมพันต่ำมาก แต่ก็พัฒนาขึ้นอย่างมาก ในฐานะมือใหม่มือใหม่คุณมีทางเลือกมากมายหากต้องการปรับปรุง Upswing Poker Lab ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ดีที่สุดของหลักสูตรที่กว้างที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น Texas Hold’em Doug Polk մնացածทีมงาน Upswing ที่เหลือช่วยให้แน่ใจว่าได้ครอบคลุมทุกซอกทุกมุมตั้งแต่เกมเงินสดออนไลน์ไปจนถึง MTTs ไปจนถึงโป๊กเกอร์สด การรวมบทเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรวิดีโอเพื่อการศึกษา և แผนภูมิก่อนประวัติศาสตร์ที่มีประโยชน์มากกว่า 400+ ห้องแล็บแบ่งออกเป็นห้าส่วนหลัก ๆ ซึ่งประกอบด้วยโมดูลการเรียนรู้มากกว่า 70 โมดูล: นำเสนอทุกสิ่งที่คุณอาจต้องการเพื่อเริ่มอาชีพโป๊กเกอร์ของคุณ อธิบายกลยุทธ์พื้นฐานส่วนแรกของ Upswing Lab เรียกว่า “Lab Core Strategy” և นำเสนอเนื้อหาที่คุณคาดว่าจะพบ เริ่มต้นด้วยพื้นฐานและสร้างบทเรียนที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ เป็นครั้งคราว แนะนำผู้เล่นเกี่ยวกับคำศัพท์ทั่วไปในบทเรียนแรกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะสามารถปฏิบัติตามได้ ตำแหน่งตาราง և นิพจน์เช่น 3-bet, c-bet, brick և เป็นต้นถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายดังนั้นหากคุณเพิ่งเริ่มต้นจริงๆแล็บได้ครอบคลุมคุณแล้ว วิดีโอต่อไปนี้จะอธิบายถึงแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดบางประการในโป๊กเกอร์เช่นช่วงแฮนด์เมทริกซ์และประเภทมือเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับคลาสในอนาคตทั้งหมด ตัวอย่างเช่นแนวคิดเรื่อง RFI (Raise First In) เป็นสิ่งที่วิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้งแบ่งเป็นช่วง ในทำนองเดียวกันโดยการวิเคราะห์การดำเนินการเลื่อนออกไปโดยคำนึงถึงว่าเป็นเงินกองกลางสามเดิมพันหรือหม้อยกหนึ่ง จากนั้นวิเคราะห์การดำเนินการที่คุณเป็นผู้เรียกฟลอปหรือผู้เรียกล้มคนแรก จากนั้นหากยังไม่เพียงพอคุณจะเข้าสู่การหมุนเป็นการโยนล่วงหน้าในหม้อต้มหนึ่งยกหรือสามเดิมพัน ในบทเรียนแรกในห้องทดลองพวกเขาแสดงแผนผังการตัดสินใจสำหรับการดำเนินการบนถนนทั้งสามแห่งԱգաบทเรียนต่อจากนั้นไปวิเคราะห์เกมที่เป็นไปได้ในระดับหนึ่งโดยคำนึงถึงกิ่งก้านของต้นไม้ที่คุณเลือกที่จะลงมา เมื่อแนวคิดที่สำคัญเหล่านี้ครอบคลุมครบถ้วนแล้ว Upswing Lab จะย้ายไปยังสถานการณ์เฉพาะโดยสอนสิ่งต่างๆเช่น: เพิ่ม RFI (RFI) ตัวแรกเทียบกับ 3 เดิมพันโดยใช้แผนภูมิ և เมื่อใดที่จะเบี่ยงเบนจากพวกเขาขนาดของการเดิมพันความสามารถในการเล่นในหนึ่งยก և 3 เดิมพันหม้อต้ม (ในฐานะผู้เรียก և ลิฟต์) การเล่น և ผลัดบทเรียนส่วนใหญ่เหล่านี้คือ บทความสั้น ๆ ที่คุณสามารถยอมรับได้อย่างง่ายดายրելบูรณาการความรู้เข้ากับตัวคุณเอง ละครของตัวเอง แน่นอนว่าห้องทดลอง Upswing นั้นกว้างขวางมากดังนั้นอย่าคาดหวังว่าจะใช้เวลาทั้งหมดในไม่กี่วัน มันต้องใช้เวลา แต่ตราบใดที่คุณยังคงศึกษาและก้าวไปสู่เนื้อหาการฝึกซ้อมมันจะทำให้คุณเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นมาก บทเรียนสองสามบทสุดท้ายในส่วนนี้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ทั่วไปที่จะช่วยคุณได้ในระยะยาว คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพของสิ่งต่างๆเช่น: การเลือกเกมที่เหมาะสม Bankroll Management Tilt วิธีสร้างแบ๊งค์จากเดิมพันขนาดเล็ก և เพิ่มเติม แม้ว่านี่จะเป็นเพียงส่วนเดียวของ Upswing Lab แต่ดูเหมือนว่าคุณจะได้รับความคุ้มค่าอย่างมากสำหรับเงินของคุณ เขาบอกว่าหลักสูตรมีอะไรให้มากกว่านี้แน่นอน สร้างบนรากฐานของคุณส่วนหลักที่สองของห้องปฏิบัติการ Upswing เรียกว่า “Beyond the Basic Strategy” มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายความรู้ที่เพิ่งค้นพบของคุณ นี่คือสิ่งที่ค่อนข้างร้ายแรง և ซึ่งห้องทดลองจะมีค่ามากแม้กระทั่งสำหรับผู้เล่นที่เล่นมาระยะหนึ่ง แม้ว่าส่วนแรกส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ Polk แต่ส่วนที่สองก็มีผู้สอนโป๊กเกอร์มืออาชีพอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่พวกเขาเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ โค้ชที่นำเสนอในวิดีโอนี้ ได้แก่ Ryan Finn, David Ian, Ason Eason McConnell และ Matthew Anda อ่านเพิ่มเติม. โค้ชโป๊กเกอร์ 15 คน և ทักษะของพวกเขาที่จะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญในหัวข้อที่ครอบคลุมคุณจะพบกับแนวคิดขั้นสูงมากมายที่จะอธิบายอย่างละเอียดทำให้คุณมีโอกาสที่จะยกระดับเกมโป๊กเกอร์ของคุณไปอีกขั้น ซึ่งรวมถึง: การทำความเข้าใจกับบล็อกเกอร์ և การใช้การเล่นในหม้อไอน้ำอเนกประสงค์มีข้อมูลมากมายที่นี่บางครั้งคุณอาจรู้สึกหนักใจ (แน่นอนว่าฉันเคยทำ) เขาบอกว่าสิ่งที่ดีคือคุณไม่รีบร้อน มีความรู้ที่จะส่งต่อ: คุณสามารถจัดตารางการเรียนรู้ในแบบที่คุณต้องการ บทเรียนแบ่งออกเป็นหน่วยตรรกะดังนั้นนี่อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำ คุณไม่จำเป็นต้องทำตามลำดับดังที่ได้นำเสนอไว้ในส่วนนี้เนื่องจากแต่ละหน่วยงานค่อนข้างอิสระ should จึงไม่มีปัญหาในการติดตามหากคุณดูส่วนแรกทั้งหมด ประเภทเกมพิเศษ การแข่งขัน և เกมเงินสดการเลือกขนาดเกมที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมากต่อความสำเร็จในโป๊กเกอร์ แม้ว่าแนวคิดเชิงกลยุทธ์บางอย่างจะเป็นสากล แต่แต่ละมิติก็มีความเบี่ยงเบนเฉพาะของตัวเอง ส่วนที่ 3 ถึง 4 ของ Upswing Lab จึงครอบคลุมถึงการพนันสดของ MTT խաղը ส่วน MTT ของ Upswing Lab จะสอนคุณเกี่ยวกับคุณสมบัติของการแข่งขันแบบหลายโต๊ะ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน ICM Impact Strategy ที่เป็นไปได้เช่นโดเมนใน ICM, ICM, การนำทางระยะสั้นเป็นต้น เมื่อรวมกับความรู้ในส่วนก่อนหน้านี้ควรให้แผนงานในการปรับปรุงผลการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนวงดนตรีสดยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการโดยรวม แม้ว่าผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่โต๊ะออนไลน์ แต่ก็ยังมีผู้ที่สนใจเกมถ่ายทอดสดอยู่เสมอ แต่ก็เป็นเกมบอลที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ผ่านการสนทนาแบบลงมือปฏิบัติจริงการสนทนาเชิงกลยุทธ์และการสนทนาทั่วไปเกี่ยวกับความคาดหวังของเกมถ่ายทอดสดในเกมเหล่านี้ Upswing Lab ได้เน้นถึงลักษณะสำคัญบางประการของโป๊กเกอร์สดและความแตกต่างจากเกมออนไลน์อย่างไร แผนภูมิสำเร็จรูปเพื่อความสะดวกของคุณดังที่ได้กล่าวไปแล้วการเป็นสมาชิกใน Upswing Lab จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงแผนภูมิสำเร็จรูปบางอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อสำรวจและเพลิดเพลินกับการเล่น มีแผนภูมิที่ต้องการที่สะดวกมาก ๆ กว่า 400 รายการเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องอารมณ์ได้ง่ายขึ้นโดยสอนให้คุณรู้ว่าจะเล่นมืออะไรไม่เล่นขึ้นอยู่กับตำแหน่งโต๊ะกองที่มีประสิทธิภาพและอื่น ๆ MTT Online և โดเมนเงินสดสด สภาพแวดล้อมการแข่งขันขั้นสูงโดเมน Upswing Lab Pricing և เสนอเนื้อหาของ Upswing Poker Lab ได้รับการอัปเดตเป็นประจำ มีการเพิ่มแบบฝึกหัดใหม่มากกว่า 5 บททุกเดือนดังนั้นคุณสามารถพบวิดีโอใหม่ և บทเรียนได้ตลอดเวลา จำนวนข้อมูลที่มี “น่าประทับใจ” เป็นที่ยอมรับว่าค่อนข้างน่ากลัว ค่าสมาชิก $ 99 ต่อเดือนอาจดูสูงลิบลิ่ว แต่ถ้าคุณมองว่ามันเป็นการลงทุนในอาชีพโป๊กเกอร์ของคุณไม่ใช่เป็น “ค่าใช้จ่าย” จริงๆแล้วก็มีเงินไม่มากในโครงการไอเท็มชิ้นใหญ่ คุณจะได้รับแนวคิดจากกลยุทธ์ของผู้เล่นที่ดีที่สุด: กลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณทำเงินได้มากมายที่โต๊ะไม่ว่าคุณจะเลือกหมุนขนาดใดก็ตาม ยิ่งไปกว่านั้นคุณสามารถบันทึก IG ของฉันได้หากคุณส่งไปยังไซต์การฝึกอบรมล่วงหน้าเป็นระยะเวลาหกหรือ 12 เดือน การเป็นสมาชิกครึ่งปีของ Upswing Lab จะมีค่าใช้จ่าย $ 399 ในขณะที่ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีสูงสุดคือ $ 699 แน่นอนว่าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดคุณจะต้องใช้เวลาศึกษาค่อนข้างน้อย เมื่อคุณก้าวหน้าไปสิ่งต่างๆก็ยากขึ้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กันเสมอไป เป็นความท้าทาย แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Upswing Lab สามารถทำให้คุณเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ดีได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมตราบเท่าที่คุณสอนในชั้นเรียน สรุป หากคุณคิดว่าพื้นฐานของคุณจำเป็นต้องมีแปรงหรือคุณอาจสนใจวิธีใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ในการปรับปรุงเกมโป๊กเกอร์ของคุณอย่าลืมอ่านหลักสูตรนี้ แม้ว่าคุณจะเป็นสีเทา: ทหารผ่านศึกในฤดูกาลเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในทะเลของเนื้อหาการฝึกอบรมโป๊กเกอร์เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปดูในห้องทดลองเพื่อดูว่ามีอะไรให้บ้าง วัสดุเฉพาะทาง / เฉพาะทางเพิ่มเติม โดยบรรณาธิการ. Upswing Poker มีโอกาสมากขึ้นนอกห้องทดลองรวมถึง Ivan Potocki Ivan Pototsky เริ่มเขียนโป๊กเกอร์หลังจากเล่นเต็มเวลามากหรือน้อยเป็นเวลาประมาณห้าปี เขาค้นพบโป๊กเกอร์ครั้งแรกขณะเรียนภาษาอังกฤษและวรรณคดีที่มหาวิทยาลัยซาราเยโว สิ่งที่เริ่มต้นจากเกมเดิมพันขนาดเล็กของ Friols นำไปสู่ความรักในโป๊กเกอร์เปิดประตูสู่โลกใบอื่น หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเขาเริ่มมองหาวิธีที่จะผสมผสานความปรารถนาอันยิ่งใหญ่สองอย่างของเขาเข้าด้วยกัน: การเขียนและการเล่นโป๊กเกอร์ วงดนตรีเล็ก ๆ อายุสั้นที่มีบล็อกโป๊กเกอร์เล็ก ๆ น้อย ๆ และเว็บไซต์ค่อยๆนำไปสู่โอกาสที่มากขึ้นในที่สุดก็พาเขาเข้าสู่โลกแห่งการรายงานโป๊กเกอร์ วันนี้อีวานทำงานเป็นหัวหน้าบรรณาธิการของ PokerTube ในขณะที่เขาเขียนในร้านอื่น ๆ รวมถึงบล็อกของ Titan Poker และแน่นอนว่า Cardplayer Lifestyle

หวยออนไลน์
เล่นหวยออนไลน์
ไพ่ออนไลน์
เว็บ คาสิโน
คาสิโน777